AVG Privacy Wetgeving Resins Agro BV

PRIVACY VERKLARING - www.plantenwand.eu

Resins Agro BV, gevestigd aan Nijverheidsweg 17A 6651 KS Druten, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Resins Agro BV exploiteert de webwinkel www.plantenwand.eu
Resins Agro BV is telefonisch bereikbaar onder nummer 0487 - 593 778

Hans Mol is de Functionaris Gegevensbescherming van Resins Agro BV. Hij is te bereiken via hans.mol@resinsagro.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Resins Agro BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@resinsagro.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Resins Agro BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw bestelling en betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Resins Agro BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Resins Agro BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Resins Agro BV) tussen zit. Resins Agro BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

1)De webwinkel van www.mijnwebwinkel.nl geëxploiteerd door MyOnlineStore BV waarmee ons bedrijf een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten voor de verwerking van privacy gevoelige informatie. Onder de naam www.plantenwand.eu wordt deze webwinkel gevoerd.

2) Exact boekhoud software voor de verwerking van de betaling. De gegevens die hierin opgeslagen worden dienen uitsluitend voor onze interne boekhouding die uiteraard tevens dient als gegevens bron voor de Belastingdienst.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Resins Agro BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard zolang er met u contact is over een transactie of informatie verstrekking welke kan leiden tot een levering van een product en/of dienst.
Indien dit contact wordt beëindigd omdat er geen zicht is op een transactie, worden uw gegevens op uw eigen verzoek verwijderd uit onze systemen.
Indien er wel een transactie heeft plaatsgevonden, worden de door u verstrekte gegevens primair bewaard voor fiscale doeleinden conform de wettelijke verplichting. Tevens worden deze gegevens van de betreffende transactie bewaard door ons zodat we u eventueel van dienst kunnen blijven in geval van vervolgbestellingen en/of reclamaties over geleverde producten en/of diensten.


Delen van persoonsgegevens met derden
Resins Agro BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Resins Agro BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Resins Agro BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@resinsagro.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Resins Agro BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Resins Agro BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@resinsagro.com
Tevens maken wij gebruik van software van gerenommeerde partijen waarmee Resins Agro BV tevens een verwerkers overeenkomst heeft afgesloten ter bescherming van privacy gevoelige informatie.

 

© 2010 - 2024 Plantenwand.eu | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel